Formål

Formål med uddannelsen

Formålet med den fireårige almene uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut er at give dig den teoretiske forståelse og praktiske erfaring, der skal til for at udøve erhvervet som psykoterapeut.

Kombinationen af teori og praksis finder vi overordentlig væsentlig, idet den personlige udvikling og erfaring for den enkelte terapeut er altafgørende i det efterfølgende terapeutiske arbejde. Formålet er således ligeledes, at du som studerende selv skal arbejde med dine temaer og problematikker for i fremtiden at kunne hjælpe og støtte klienter i deres proces.