Indhold

Efteruddannelsen består af 6 moduler à tre dage fra kl. 10-17. Her kan du læse om modulernes indhold:

Moduler:

 

 1. Tilknytningsmønstre og kroppen.

Da vores tilknytningsmønstre er ordløse, skal du nås via kroppen. Vi arbejder med din krops erfaringer omkring kontakt, og vi udvikler din måde at indgå i relationer.

 • Nøgleord: Kroppen, bindevæv og nervesystem.
 • Sådan gør vi: Vi arbejder med dit nervesystem – herunder med med ro, arousal, dosering, fordybelse, nærvær, self-compassion og reparenting. Derudover indgår der kropslige øvelser til ro, grounding, egenomsorg, og berøring.

 

2. Dramatrekanten og forsvarsmekanismer i praksis.

 • Her lærer du omkring de tre positioner i Kampmanns dramatrekant. Derudover beskæftiger vi os med:
  • hvordan det at forandre egne handlinger i hverdagen kræver, at man forstår og forløser følelserne bag dem
  • at undersøge egne mønstre og projektioner
  • at forstå kraften af overlevelsesmekanismer og få omsorg for dem 

 

3. Chok, traumer og ressourcer i praksis.

 • Her arbejder vi med forløsning af chok og traumer via ressourcer – meget af vores energi og kreativitet er låst fast i chok. At finde skjulte ressourcer i krop og bindevæv gør, at vi oplever mere glæde og bedre kan forbinde os til os selv og andre.

 

4. Grænser, adskillelse og vrede.

 • Her lærer du at arbejde med, hvordan grænser og adskillelse sætter os fri til at være i livet på en anden måde.
 • Der vil også indgå kropslige øvelser:
  • til at rumme raseri og vrede. 
  • til afgrænsning og adskillelse

 

5. Skam og ensomhed.

 • Her vil fokus være at få en oplevelse og forståelse af skam, og hvordan vi kan smelte skam i grupper. Herunder:
  • Skamsmeltende øvelser i praksis – genkendelse af forkerthed og fælleskab i skammens væsen kan smelte isbjerge. Vi arbejder med hvordan og hvorfor.

6. Glæde, samhørighed og fælleskab – om at lave nye spor

 • Glæde og fællesskab er det, vi er designet til, og som mange af os længes efter. Derfor arbejder vi med, hvordan vi kan skabe mere glæde, lyst og samhørighed i hverdagen.
 • I modulet arbejder vi også med integration. Herunder:
  •  Opsamling, afslutning, integration
  • Du arbejder personligt med dig og dine mønstre og med at finde din måde at være terapeut på.