Kirsten Rønborg Melander

Kirsten Rønborg Melander
Kirsten er uddannet læge og psykoterapeut, MPF.

Hun har gestaltterapien som primære psykoterapeutiske grundlag, men har derudover en toårig eksistentiel oplevelsesorienteret overbygning fra Psykoterapeutisk Institut, en coachinguddannelse (ICC, Joseph O’Connor) samt en etårig kognitiv uddannelse fra Sct. Hans.

Efter 25 år med forskning og ledelse i medicinindustrien blev hun i 2015 speciallæge i psykiatri og er i dag overlæge ved ambulant psykiatri på Frederiksberg.
Kirsten underviser ved Psykoterapeutisk Institut i København på uddannelsens overbygning i tilgrænsende fagområde (psykisk sygdom og psykopatologi).