Line Bundgård

Line Bundgård, uddannet familie- og psykoterapeut med speciale i sorg.

Underviser på Psykoterapeutisk Institut i tab, sorg og adskillelse.

Til dagligt rådgiver jeg mennesker, der står med trussel om tab, børn og voksne der har mistet, samt fagfolk på skoler, i institutioner og virksomheder, der står med sorg-relaterede problematikker.

Jeg er optaget af hvad trussel om tab og tab gør ved en familie og netværket omkring den.

Jeg er optaget af alt det, der kan synes så farligt at tale om, om den uhensigtsmæssige beskyttelse af os selv og hinanden, af sorgens væsen og veje, af hvordan sorgen kan sætte spor i kroppen, af de benspænd i form af skyld og skam, der besværliggør sorgprocesser, af det manglende sorgsprog, af sorgen som hjemløs kærlighed og ikke mindst af hvordan, vi kan lære at leve med vores døde og ikke bare ”komme over det”.

Jeg har de sidste 10 år brugt min erfarede og teoretiske viden i sorggrupper hos Kræftens Bekæmpelse og i Børns Vilkårs familiesorggrupper.

Som privat praktiserende sorgrådgiver og terapeut laver jeg afskeds- og tilgivelsesterapier. Jeg har både børn, unge og voksne i 1:1 terapi og sammen i familieterapi.

Jeg har skrevet to bøger om Fie og Fabian, som er bøger til børn (og deres familier/netværk/institutioner) om sorgens væsen set ud fra barnets perspektiv.

Jeg er desuden underviser og foredragsholder i Institut for Eksistens.

http://www.kriseogsorg.dk