Michael Gad

Underviser på Psykoterapeutisk Institut i kropsterapi og gruppedynamikker.
Privatpraktiserende kropsorienteret psykoterapeut siden 1995 med individuel, par- og gruppeterapi efter en årrække som underviser og daghøjskoleleder samt leder for EU-socialfondsprojekter for udsatte unge. I 10 år været supervisor for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien med speciale i børn og unges psykomotoriske udvikling og relationsudvikling.
Er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på gruppeprocesser, teamudvikling og et nærende gruppeliv. Syv års uddannelse til psykoterapeut og supervisor hos Bodynamic International (psykomotorisk, karakteriologisk udviklingspsykologi) samt kurser i chok/traumearbejde. Tre års traumespecialistuddannelse hos SE/Peter Levine -SE-traumebearbejdningsmetode.