Steen Salskov Iversen

imgres
Underviser på Psykoterapeutisk Institut i eksistentiel terapi og eksistentielle grundvilkår/dimensioner samt i empatisk kommunikation på grund uddannelsen.

Steen er  psykolog og specialist i psykoterapi på eksistentielt grundlag, oprindeligt uddannet gestaltterapeut.

Han har i mange år arbejdet i Tuba, som er et terapeutisk tilbud til voksne børn fra familier med alkoholmisbrug. Her med individuelle klienter og grupper. Herudover egen praksis i Helsingør.

Professionelt og personligt er Steen interesseret i, hvordan tidlige erfaringer og barndomsoplevelser kan besværliggøre og hæmme vores møde med verden og livet og mindske vores evne til at være tilstede her og nu. Men også hvordan livet hele tiden, når vi har øje for det, under tiden gennem kriser og modstand, giver os mulighed for at få nye erfaringer, der kan gøre os klogere på os selv, andre mennesker og den verden vi lever i.

http://www.steensalskov.com/