Terapi til reduceret pris

Ud over det faglige niveau er vi på Psykoterapeutisk Institut ganske opmærksomme på, at terapi langt hen ad vejen er et håndværk, du lærer, mens du udfører det. Derfor tager vores studerende udefrakommende klienter i terapi, såkaldte træningsklienter. Disse sessioner går under navnet Terapeutiske Trænings Samtaler (TTS).

Formålet med disse samtaler er naturligvis træning i den terapeutiske relation. Den studerende vil undervejs få tæt supervision og dermed mulighed for at diskutere og klarlægge væsentlige aspekter af terapien.

Prisen er 250 kr. per session.

Ring på tlf: 2891 3888 – så henviser vi til en af vores dygtige studerende.