Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i at ansøge om optagelse på uddannelsen på Psykoterapeutisk Institut, kan du gøre det i det nedenstående skema. Inden da vil vi bede dig læse optagelseskriterierne og muligheder for dispensation.

Optagelseskriterier

Optagelse på uddannelse til psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut forudsætter:

Modenhed og motivation
Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekteret til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den. Ansøger under 25 år skal igennem forudgående samtale og vurdering af modenhed og kompetencer.

Studieegnethed
Ansøgeren skal kunne læse, forstå og gøre sig forståeligt på dansk, samt være i stand til at tilegne sig teoretisk viden. Sidstnævnte kan dokumenteres ved en gennemført:

A: Lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse eller

B: Voksenuddannelse (min. 2 ½ årig) eller tilsvarende uddannelse opnået gennem kurser ved højere læreranstalter, sygeplejeskoler, sociale højskoler eller lign.

Viden om psykologiske og psykoterapeutiske teorier og principper
Erhvervet gennem:

A: En gennemført relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog eller kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

B: Kurser af pædagogisk eller psykologisk karakter ved universitetet, højere læreanstalt, folkeuniversitet, højskole, HF, voksenpædagogisk grundkursus eller lignende kursusforløb med psykologisk indhold. Kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

Erfaring med ansvar for andre mennesker
Erhvervet gennem hvad der svarer til min. 3 års fuldtidsbeskæftigelse fra:

A: Praktisk anvendelse af den adgangsgivende uddannelse eller relevant erhvervserfaring fra f.eks. socialt arbejde i DK eller i udlandet, undervisning eller andet pædagogisk arbejde, arbejde som plejefamilie, personaleudvikling, ledelsesopgaver eller andet arbejde af medmenneskelig karakter eller

B: Relevant frivilligt, ulønnet arbejde

Dispensation
Der er mulighed for, at blive optaget på uddannelsen selvom du ikke levet op til de ovenstående kriterier. Der kan gives dispensation hvis kriterium 1 er opfyldt og minimum to af kriterierne 2-4 er opfyldt ved et B. Du kan altså søge om dispensation hvis du som eksempelvis har haft relevant frivilligt arbejde af 3 års varighed og kurser af psykologisk eller pædagogisk karakter. Hvis du søger om dispensation, skal du til en individuel samtale med studievejleder, hvor dine erfaringer og kompetencer gennemgås. Ud fra denne samtale kan studievejleder muligvis godkende, at du kan ansøge om optagelse. I så fald vil dispensationen dokumenteres. Under den individuelle samtale vil studievejleder vurdere din parathed og modenhed i forhold til at starte på uddannelsen.

Optagelsesprocedure

  1. Alle ansøgere deltager i et orienterende møde hvor de bliver bedt om at præsentere sig selv og fortælle om deres faglige og personlige baggrund og motivation for, at søge ind på uddannelsen. Ud fra dette møde vurderes det om punkt 1 er opfyldt. Alle ansøgere indkaldes til en individuel optagelsessamtale.
  2. Ansøgere udfylder et ansøgningsskema. Ud fra dette skema vurderes om punkterne 2, 3 og 4 i optagelseskriterier er opfyldt.
  3. Ansøgere, som ud fra en samlet vurdering i forhold til kriterierne, findes studieegnede optages i det omfang, der er plads på det ønskede hold. Vurderingen tager udgangspunkt i, at optagelseskriterierne er opfyldt hvis punkterne 2, 3 og 4 alle er opfyldt med A og at der kan gives dispensation hvis højst to af kriterierne er opfyldt ved et B

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive.

Her kan du ansøge om optagelse på uddannelsen til psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut. Vi optager hvert efterår til august samt hvert forår til februar. Hvis du vil læse mere om optagelse samt pris på uddannelsen kan du læse mere under "uddannelsen" her på hjemmesiden. Du vil blive kontaktet af Cecilia Lundholm efter sendt ansøgning med henblik på en samtale. Hvis du har spørgsmål om ansøgning eller optagelse er du velkommen til at ringe på tlf: 2891 3888

* skal udfyldes

Hvor har du hørt om os?
Jeg giver samtykke til, at Psykoterapeutisk Institut må bruge ovenstående oplysninger, til at behandle min ansøgning om optagelse.
Derudover giver jeg samtykke til, at Psykoterapeutisk Institut opbevarer og behandler mine persondata som beskrevet i Psykoterapeutisk Instituts privatlivspolitik Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på mail.