Undervisere

På Psykoterapeutisk Institut har vi 15 undervisere fast tilknyttet, som du vil stifte bekendtskab med undervejs. Emilie Bjørløw Mølller og Cecilia Lundholm er holdundervisere og vil dermed være gennemgående for hele uddannelsen. Dertil kommer udefrakommende specialister, der vil undervise i enkelte temaer, som eksempelvis psykiatri, sorg og krise eller tilknytningsteori.

Alle undervisere følger de interne etiske regler for Psykoterapeutisk Institut samt etiske regler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.