fbpx

Optagelseskriterier - Psykoterapeut-uddannelsen

Optagelse på vores psykoterapeut uddannelse på Psykoterapeutisk Institut forudsætter:

1. Modenhed og motivation

Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekteret til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den. Ansøger under 25 år skal igennem forudgående samtale og vurdering af modenhed og kompetencer.

2. Studieegnethed

Ansøgeren skal kunne læse, forstå og gøre sig forståeligt på dansk, samt være i stand til at tilegne sig teoretisk viden. Sidstnævnte kan dokumenteres ved en gennemført:

A: Lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse eller

B: Voksenuddannelse (min. 2 ½ årig) eller tilsvarende uddannelse opnået gennem kurser ved højere læreranstalter, sygeplejeskoler, sociale højskoler eller lign.

3. Viden om psykologiske, psykoterapeutiske teorier og principper

Erhvervet gennem:
A: En gennemført relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog eller kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

B: Kurser af pædagogisk eller psykologisk karakter ved universitetet, højere læreanstalt, folkeuniversitet, højskole, HF, voksenpædagogisk grundkursus eller lignende kursusforløb med psykologisk indhold. Kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

Erfaring med ansvar for andre mennesker
Erhvervet gennem hvad der svarer til min. 3 års fuldtidsbeskæftigelse fra:

A: Praktisk anvendelse af den adgangsgivende uddannelse eller relevant erhvervserfaring fra f.eks. socialt arbejde i DK eller i udlandet, undervisning eller andet pædagogisk arbejde, arbejde som plejefamilie, personaleudvikling, ledelsesopgaver eller andet arbejde af medmenneskelig karakter eller

B: Relevant frivilligt, ulønnet arbejde

Dispensation

Der er mulighed for, at blive optaget på vores psykoterapeut uddannelse selvom du ikke levet op til de ovenstående kriterier. Der kan gives dispensation hvis kriterium 1 er opfyldt og minimum to af kriterierne 2-3 er opfyldt ved et B. Du kan altså søge om dispensation hvis du som eksempelvis har haft relevant frivilligt arbejde af 3 års varighed og kurser af psykologisk eller pædagogisk karakter.

Hvis du søger om dispensation, skal du til en individuel samtale med studievejleder, hvor dine erfaringer og kompetencer gennemgås. Ud fra denne samtale kan studievejleder muligvis godkende, at du kan ansøge om optagelse. I så fald vil dispensationen dokumenteres. Under den individuelle samtale vil studievejleder vurdere din parathed og modenhed i forhold til at starte på uddannelsen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive.

Her kan du ansøge om optagelse på uddannelsen til psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut. Vi optager hvert efterår til august samt hvert forår til februar. Hvis du vil læse mere om optagelse og pris på uddannelsen, kan du læse mere under “uddannelsen” her på hjemmesiden. Når du har sendt en ansøgning, vil du blive kontaktet af Instituttet med henblik på en optagelsessamtale.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om ansøgning eller optagelsen

Tilmeld dig infoaftenen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.