fbpx

Etikregler

Studerende på Psykoterapeutisk Institut kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi i det omfang det skønnes nødvendigt.

Psykoterapeutisk Institut forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med Instituttets etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om og, i givet fald, hvilke tiltag, der må gøres, for at sikre at de etiske regler følges.


Det er et krav, at alle undervisere mv. tilknyttet Psykoterapeutisk Institut efterlever Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler og de etiske regler gældende for European Association for Psychotherapy, ligesom det er et krav at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet.

Alle studerende skal derfor, som led i deres kontrakt med Psykoterapeutisk Institut skrive under på, at de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart, som også omfatter ægtefælle, ven/veninde og andre.

Psykoterapeutisk Institut forholder sig til og tilskriver sig Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for udførsel af psykoterapi.

Psykoterapeutisk Instituts undervisere og Instituttet som helhed, følger der etiske regler der er opsat af Dansk Psykoterapeutforening for uddannelsessteder.

Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening og uddannelsessteder under Dansk Psykoterapeutforening kan findes på www.psykoterapeutforeningen.dk

Privatlivspolitik

For at blive optaget på den 4-årige psykoterapeutuddannelse eller en efteruddannelse på Psykoterapeutisk Institut, skal du udfylde personoplysninger bestående af navn, e-mail, adresse samt oplysninger om uddannelse, arbejdserfaring m.m. Psykoterapeutisk Institut bruger oplysningerne for at kommunikere med dig og til at vurdere, om du opfylder optagelseskriterierne for uddannelsen.

Ansøgere, som optages på studiet, accepterer at ansøgningsskemaet opbevares af Psykoterapeutisk Institut under studietiden.

Oplysninger omkring ansøgere der ikke optages, eller som trækker sin ansøgning tilbage, vil blive slettet umiddelbart herefter.

Du har ret til at få information omkring, hvilke oplysninger Psykoterapeutisk Institut besidder om dig, og til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail på: post@psykoterapeutiskinstitut.dk

Når du tilmelder dig vores digitale nyhedsbrev, giver du samtykke til, at Psykoterapeutisk Institut må sende dig nyhedsbreve via e-mail. Nyhedsbrevet bliver sendt ud omtrent fire gange årligt og informerer dig om, hvad der sker på Instituttet eksempelvis vedrørende temaaftener, nye tiltag m.m. Ved tilmelding til vores digitale nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at vi må benytte dit navn og din e-mail adresse. Vi behandler kun disse oplysninger for at kunne sende dig Psykoterapeutisk Instituts nyhedsbreve.

Du kan på samme måde til enhver afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail på: post@psykoterapeutiskinstitut.dk eller bruge “unsubscribe” i nyhedsmailen.

Ansøgere, som optages på studiet underskriver en uddannelseskontrakt, hvor det blandt andet fremgår, at man giver samtykke til, at Psykoterapeutisk Institut må opbevare den persondata, som oplyses i uddannelseskontrakten, eksamensopgaver samt evalueringer af undervisningen, som løbende vil blive indhentet.

Oplysningerne opbevares med henblik på at forbedre uddannelsen, vurdere den studerendes faglige niveau og kommunikere med den studerende i løbet af studietiden.

Disse oplysninger vil ligeså blive slette umiddelbart efter studietiden.

Tilmeld dig infoaftenen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.