fbpx

Etikregler

Studerende på Psykoterapeutisk Institut kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi i det omfang det skønnes nødvendigt.

Psykoterapeutisk Institut forventer af de studerende, at alle forhold, som de mener ikke er i overensstemmelse med Instituttets etiske regler, bringes til ledelsens kendskab. Ledelsen afgør i hvert tilfælde om og, i givet fald, hvilke tiltag, der må gøres, for at sikre at de etiske regler følges.


Det er et krav, at alle undervisere mv. tilknyttet Psykoterapeutisk Institut efterlever Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler og de etiske regler gældende for European Association for Psychotherapy, ligesom det er et krav at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet.

Alle studerende skal derfor, som led i deres kontrakt med Psykoterapeutisk Institut skrive under på, at de forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om andre til tredjepart, som også omfatter ægtefælle, ven/veninde og andre.

Psykoterapeutisk Institut forholder sig til og tilskriver sig Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for udførsel af psykoterapi.

Psykoterapeutisk Instituts undervisere og Instituttet som helhed, følger der etiske regler der er opsat af Dansk Psykoterapeutforening for uddannelsessteder.

Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening og uddannelsessteder under Dansk Psykoterapeutforening kan findes på www.psykoterapeutforeningen.dk

Tilmeld dig infoaftenen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.