fbpx

Eksamen

Undervejs i studiet til psykoterapeut er der eksaminer og prøver, du skal bestå. Dette er for at sikre, at du har opnået den fornødne teoretiske viden og terapeutiske kompetencer. Der vil være prøver efter hvert år. Der er i alt fire prøver og en afsluttende eksamen.

På andet og fjerde semester skal du udfærdige en mindre skriftlig opgave med udgangspunkt i både dine egne personlige erfaringer og den teori, du på dette tidspunkt er blevet introduceret til. Det samme gælder for sjette semester. På syvende semester skal du til en praktisk eksamen hvor du skal udføre en terapi hvor intern censor og eksaminator overvære sessionen og ud fra dette vurderer dine kompetencer.

På ottende og sidste semester vil en skriftlig opgave og eksamination foregå. Du vil her skulle videooptage sessioner med træningsklienter og siden til en mundtlig eksamen med baggrund i disse videooptagelser og den skriftlige opgave. Videooptagelserne fungerer som udgangspunkt for dine kliniske terapeutiske færdigheder, hvorimod den skriftlige opgave skal bevidne din teoretiske forståelse. Den afsluttende eksamen vurderes med en karakter efter 7-talssystemet. Hvis du består, vil du kunne kalde dig eksamineret psykoterapeut og kunne søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening (såfremt din grunduddannelse lever op til kriterierne for optagelse i foreningen).

De løbende eksaminer skal opfattes som en sikkerhed for, at både du og vi som undervisere er sikre på, at du har opnået de teoretiske og praktiske kompetencer, som er nødvendige for at videreføre uddannelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil vi i vid udstrækning hjælpe og støtte dig, således at disse færdigheder opnås. Den endelige eksamen skal påvise, at du i de fire år har opøvet de teoretiske og praktiske erfaringer, der skal til for at varetaget rollen som oplevelsesorienteret psykoterapeut.

Vekselvirkningen i skriftlige opgaver og den endelige praktiske eksamination skal bakke op om den oplevelsesorienterede tilgang, hvorfor også den studerendes proces indgår i alle prøver.

Ved eksamen på fjerde semester og den afsluttende eksamen på ottende semester vil både eksaminator og ekstern censor vurdere og bedømme opgaverne. De øvrige prøver bedømmes af intern censor og eksaminator. Udover disse formelle prøver, vil der ved afslutningen af hvert studieår indgå en mere uformel mundtlig evaluering af den enkelte studerendes proces på holdet. Dette foregår i fællesskab på holdet og styres af en underviser.

Der er mulighed for sygeeksamen, der skal dog vises lægeerklæring for dette.

Du kan få tilsendt studieordningen her.

Tilmeld dig infoaftenen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.