Teoretisk Grundlag

Psykoterapeutisk Institut bygger på et humanistisk og eksistentielt livssyn. Dette indebærer blandt andet at:

  • Mennesket er unikt og har en iboende stræben mod udvikling
  • Et individ kan kun forståes og mødes ud fra vedkommendes egen oplevelse af sig selv og sin tilværelse.
  • Vi er som mennesker hver især ansvarlige for vores eget liv, vores handlinger, tilvalg og fravalg.
  • Det er afgørende for livskvaliteten af kunne være tilstede her og nu.

Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi tager udgangspunkt i denne opfattelse af mennesket. Den oplevelsesorienterede psykoterapi koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet. Ved at møde klienten uforbeholdent, hvor vedkommende er, med alt hvad dette indebærer af sansemæssige oplevelser, tanker, følelser og spiritualitet, åbnes for muligheden for personlig vækst. Og med denne, den livsudfoldelse og potentielle glæde, der bor i os alle sammen.

Den oplevelsesorienterede psykoterapi indbefatter desuden den fænomenologiske metode. Fænomenologi omhandler kort beskrevet verdenen, som den tager sig ud for bevidstheden. Det vil sige, at vi som oplevelsesorienterede psykoterapeuter ikke interesserer os så meget for rigtig og forkert, sandt eller falskt, men mere om hvordan klienten selv oplever virkeligheden. Hvilke værdier, antagelser og konsekvenser dette indebærer, samt de iboende paradokser, der altid er en del af livet. På denne måde adskiller den oplevelsesorienterede psykoterapi sig fra eksempelvis psykoanalyse, da det ikke er den oplevelsesorienterede psykoterapeuts opgave at tolke eller udlægge klientens virkelighed, men snarere undersøge klientens oplevelse af egen virkelighed. Heri balancen og adskillelsen mellem om-verden, med-verden og egen-verden.

Af teoretikere og tilgange til terapi der har præget den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi kan nævnes Emmy van Deurzen-Smith, Ernesto Spinelli, Irvin D. Yalom, Rollo May, Victor Frankl, Bo Jakobsen og Fritz Perls. Alle er teoretikere, du vil stifte bekendtskab med under uddannelsen.

Den filosofiske baggrund er inspireret af tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Buber, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Albert Camus og Jean-Paul Sartre. Disse teoretikere vil ikke indgå direkte i pensum, men være den tradition af tænkning som uddannelsen spiller bold op af og operationaliserer i den terapeutiske relation.